Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

03.05.2018
fot. Hanna Kochel