Intencje Mszy Świętych

16 Niedziela Zwykła

18 lipca 2021


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek  - 19 lipca 2021

07.30 + Henryka Grabowieckiego w 4 rocz. śmierci; Heleny, Władysława, Jadwigi Wiśniewskich; zm. z rodziny Grabowieckich i Wiśniewskich.

17.00 + Franciszki, Adama, Krystyny, Mateusza Oktabów; Barbary, Jerzego Smolarow; Marianny, Leona Wróblów.

 

Wtorek – 20 lipca 2021

07.30 + Ryszarda Mazurkiewicza.

17.00 + Artura Jońskiego; Czesławy, Czesława, Eugeniusza Woźniakowskich i zmarłych z ich rodzin.

Środa  - 21 lipca 2021

 

07.30 + Ryszarda Mazurkiewicza.

17.00 Zbiorowa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i błog. Boże dla Marcina Zielińskiego. O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Powała. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Piotra, Pawła i Macieja oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Janusza Majewskiego. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę M Bożej, dary Ducha Św. dla żyjących sióstr, braci Kół różańcowych, a dla zmarłych wieczny odpoczynek. + Stanisława Celeja. + dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Czwartek – 22 lipca 2021 – Św. Marii Magdaleny

07.30 + Grzegorza Zakrzewskiego w 2 rocznicę śmierci.

17.00 + Wiesławy Brych; Zbigniewa, Władysławy, Stanisława, Hieronima, Teresy Kos.

 

Piątek – 23 lipca 2021 – Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

07.30 + Sławomira Leszka Sójki; Jerzego, Wandy, Jerzego, Bogusława Radzińskich; Bożeny Fotek.

17.00 + Czesława w 16 rocznicę śmierci i rodziców Bobrowskich; Lucyny, Juliana Kowalczyków.

 

Sobota  – 24 lipca 2021 – Św. Kingi, dziewicy

07.30 + Andrzeja Michalskiego – po pogrzebowa.

17.00 + Marii Gałuszka.

18.00 Ślub  Magdalena Wiktorowicz i Bartosz Plewka.

 

Niedziela 25 lipca 2021 – 17 niedziela zwykła

07.30 + Natalii, Stanisława Powałów; brata Mariana, rodziców Janiny, Mikołaja, Stanisława Powałów; Julianny Rębelskiej; Jana Powały; Wacławy, Mieczysława Winiarskich; Marianny, Tomasza Kosów; Stanisława Kawki; zmarłych z rodziny Powałów.

09.00 1. + Krzysztofa Zielińskiego; Janiny, Józefa, Antoniny Zielińskich.

            2. O błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Anny z racji imienin.

10.30 1. + Marianny, Jana Kosów.

          2. + Lecha Chodkowskiego w 3 rocznicę śmierci.

12.30 Za parafian – chrzty.

17.00 Dziękcz. z prośbą o zdrowie, opiekę matki Bożej, dary Ducha Św. dla Krzysztofa Rębelskiego z racji imienin i błog. Boże dla żony i dzieci.
15 Niedziela Zwykła

11 lipca 2021


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek  - 12 lipca 2021- Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

07.30 wolna

17.00 + Włodzimierza w 11 rocz. śmierci i Pawła Wieczorków.

 

Wtorek – 13 lipca 2021 – Św. pustelników Andrzeja Świerada  Benedykta

07.30 wolna

17.00 + Lucyny, Piotra Zająców w rocznicę śmierci.

19.00 Nowenna Fatimska – w intencji Ojczyzny i papieża Franciszka.

 

Środa  - 14 lipca 2021

07.30 + Stanisławy w 50 rocznicę śmierci, Natalii Kwiatkowskich; Stanisławy, Eugeniusza Kawków; zmarłych z rodziny Kwiatkowskich.

17.00 Zbiorowa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i błog. Boże dla Marcina Zielińskiego. O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Powała. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Piotra, Pawła i Macieja, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Janusza Majewskiego. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę M Bożej, dary Ducha Św. dla żyjących sióstr, braci Kół różańcowych, a dla zmarłych wieczny odpoczynek. + Stanisława Celeja. + dusze w czyśćcu cierpiące. + Romana Wisińskiego; Arkadiusza, Sylwestra, Czesławy, Władysława Zachewiczów; Jana, Stefanii Wyszyńskich i ich zmarłe dzieci.

 

Czwartek – 15 lipca 2021 – Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

07.30 + Haliny, Henryka, Anny, Aleksandra Wardaków..

17.00 + Marianny Kos – po pogrzebowa.

 

Piątek – 16 lipca 2021 – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

07.30 + Wiesława Dybko w 1 rocznicę śmierci.

17.00 + Kazimierza Krynickiego w 13 rocznicę śmierci.

 

Sobota  – 17 lipca 2021

07.30 wolna

17.00 + Tadeusza Kawki w 2 rocznicę śmierci.

 

Niedziela 18 lipca 2021 – 16 niedziela zwykła

07.30 zamówiona

09.00 Zbiorowa: O zdrowie dla Ani i Wandy. + Wojciecha, Jerzego Gerów; Henryki, Zdzisława Rowickich;  zmarłych z rodziny Kamińskich, Rowickich i Gerów.

10.30 + Kamili, Władysława Urbaniaków; Janiny Pietraszek.

12.30 Za parafian.

17.00 + Anny, Dariusza, Bronisławy Marciniaków.
14 Niedziela Zwykła

4 lipca 2021


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek  - 05 lipca 2021

07.30 + Włodzimierza Gugały – po pogrzebowa.

17.00 + Mateusza Oktaby.

 

Wtorek – 06 lipca 2021 – Błog. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

07.30 + Romana Powały w 9 rocznicę śmierci.

17.00 + Ryszarda Środeckiego; Jana, Anastazji Środeckich; Romana Karolewskiego; zmarłych z rodziny Środeckich i Pisarków.

 

Środa  - 07 lipca 2021

07.30 + Henryki Stromeckiej w 20 rocznicę śmierci.

17.00 Zbiorowa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i błog. Boże dla Marcina Zielińskiego. O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Powała. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Piotra, Pawła i Macieja, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Janusza Majewskiego. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę M Bożej, dary Ducha Św. dla żyjących sióstr, braci Kół różańcowych, a dla zmarłych wieczny odpoczynek. + Stanisława Celeja. + dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 Czwartek – 08 lipca 2021 – Św. Jana z Dukli. prezbitera

07.30 + Roberta Zasady – po pogrzebowa.

17.00 + Włodzimierza w 16 rocz. śmierci, Stanisławy, Kazimierza Zalewskich Stanisławy, Alicji, Heleny, Władysława, Jakuba Rębelskich.

 

.Piątek – 09 lipca 2021

07.30 wolna

16.00 Ślub Justyna Żywiec i Norbert Snopek.

17.00 + Barbary, Jerzego Smolarow; Krystyny, Franciszka, Adama, Mateusza Oktabów; Marianny, Leona Wróblów.

 

Sobota  – 10 lipca 2021

07.30 wolna

17.00 zamówiona

 

Niedziela 11 lipca 2021 – 15 niedziela zwykła

07.30 + Walentyny w 13 rocz. śmierci, Stanisława, Antoniny, Stanisława, Edwarda Banaszków; Józefa Dacewicza; Wiesławy Polak; Wojciecha Cholewińskiego.

09.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże dla Justyny i Marcina i ich dzieci oraz Anny i Łukasza w rocznicę ślubu.

10.30 Dziękczynna z racji urodzin Andrzeja, z prośbą o błog. Boże,

12.30 Za parafian – chrzty.

17.00 + Władysławy w 4 rocz. śm. Piotra i ich rodziców, Tadeusza, Małgorzaty, Joanny, Edwarda Wróblów; Sylwestra Trzonkowskiego; Romualda Zielińskiego i Kazimierza Gajdy.
13 Niedziela Zwykła

27 czerwca 2021


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek  - 28 czerwca 2021 – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

07.30 + Władysława, Sabiny, Teresy, Marka, Stanisława Redów; Leona, Karoliny Henryki, Krzysztofa Leszczyńskich; Bolesława, Zofii Oktabów.

17.00 O powrót do zdrowia dla Janiny Woźniakowskiej; i zmarłych + Mirosława, Franciszki, Jana Woźniakowskich; Anny, Jana Kaczmarczyków.

 

Wtorek – 29 czerwca 2021 – Św. Apostołów Piotra i Pawła

07.30 + Heleny, Józefa w rocznicę śmierci i zmarłych z ich rodzin.

17.00 + Marianny, Tomasza, Tadeusza Kowalskich; zmarłych z rodziny Nagatów i Kowalskich.

 

Środa  - 30 czerwca 2021

07.30 + Wandy, Witolda Włostowskich; Eugenii, Renaty, Stanisława Soburów; Hanny Bałon.

17.00 Zbiorowa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i błog. Boże dla Marcina Zielińskiego. O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Powała. O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Janusza Majewskiego. Dziękcz. z prośbą o zdrowie, opiekę M Bożej, dary Ducha Św. dla żyjących sióstr, braci Kół różańcowych dla zmarłych wieczny odpoczynek. + Stanisława Celeja. + dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Czwartek – 01 lipca 2021 – pierwszy czwartek miesiąca

07.30 + Haliny Wróbel; Marka Smoczyńskiego; Marianny Wilk; Juliana Wróbla.

17.00 + Mariana, Zofii Powałów; Antoniego Trojanowskiego.

 

.Piątek  - 02 lipca 2021 – pierwszy piątek miesiąca

07.30 + Henryki, Mariana, Mirosława Dąbrowskich.

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość odbycia spowiedzi.

17.00 + Władysława Szragi z racji imienin.

 

Sobota  – 03 lipca 2021 – pierwsza sobota miesiąca – Św. Tomasza Apostoła

07.30 + Walerego, Anny, Zygmunta, Piotra, Heleny Wiśniewskich.

17.00 Wynagradzająca Sercu Maryi od Kół różańcowych.

 

Niedziela 04 lipca 2021 – 14 niedziela zwykła – 1 niedziela miesiąca

07.30 + Władysława w 14 rocz. śmierci, Henryka, Zbigniewa Krawczyków; Jana, Janiny Sochackich; Szczepana Rasińskiego; Mieczysławy, Jarosława, Karola Kotowskich

09.00 +Jana, Janiny, Mikołaja Powałów; Antoniny, Czesława Tadeusza Leonarda Kostrzewów; Wacława, Mieczysława Winiarskich; o zdrowie dla Haliny.

10.30 + Janiny Kostro; Janiny Zielińskiej; zm. z rodziny Kostrów, Zielińskich.

12.30 Za parafian –procesja eucharystyczna i adoracja Najświętszego Sakramentu.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

17.00 + Anastazji, Władysława Wysockich; Krystyny, Waldemara Idzików; Henryki, Jana Zygmuntów; Jana Grabowskiego; zmarłych z tych rodzin
12 Niedziela Zwykła

19 czerwca 2021


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek  - 21 czerwca 2021 – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

07.30 + Zdzisława Stromeckiego – po pogrzebowa.

17.00 + Janiny, Józefa, Tadeusza Majewskich.

                  

Wtorek – 22 czerwca 2021

07.30 zamówiona

17.00 zamówiona


Środa  - 23 czerwca 2021

07.30 + Janiny z racji imienin, Henryka Owczarków; Jarosława Szulejewskiego.

09.00 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego klasy I – III.

10.00 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego klasy IV – VIII.

17.00 1. Zbiorowa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i błog. Boże dla Marcina Zielińskiego. O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Powała. O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Janusza Majewskiego. O łaskę nawrócenia i uzdrowienia duszy i ciała dla Macieja i błog. Boże dla całej rodziny. Dziękcz. z prośbą o zdrowie, opiekę M Bożej, dary Ducha Św. dla żyjących sióstr, braci Kół różańcowych dla zmarłych wieczny odpoczynek. + Stanisława Celeja. + Jana Wardaka; Józefa, Heleny, Elżbiety Jankowskich; Aleksandry Kowalskiej; Józefa, Heleny Wardaków. + dusze w czyśćcu cierpiące.

            2. Jana Kopaniarza; zm. z rodz. Kusków, Gromczewskich, Kopaniarzy.


Czwartek - 24 czerwca 2021 – Narodzenie Św. Jana Chrzciciela

07.30 + Marii Gałuszka.

17.00 + Jana, Stefanii, Juliana Wardaków; Jana, Stefanii Wyszyńskich i ich zmarłych dzieci.


.Piątek  - 25 czerwca 2021

07.30 zamówiona

17.00 + Jana, Franciszki Sosnowskich; Jana, Janiny, Władysława Powałów.


Sobota  – 26 czerwca 2021

07.30 + Krystyny, Jerzego Burakowskich.

17.00 + Piotra, Heleny, Tadeusza, Kazimierza, Grzegorza, Pawła, Franciszki Gajdów; Józefy, Franciszki, Feliksa, Juliana, Piotra Kawków; za zmarłych z całej rodziny do najdalszego pokolenia.

 

Niedziela 27 czerwca 2021 – 13 niedziela zwykła

07.30 1.+ Władysława, Jakuba, Sławomira, Stanisławy, Alicji, Heleny Rębelskich; Kazimierza, Włodzimierza, Stanisławy Zalewskich; zmarłych z rodziny Majtasów, Laśkiewiczów.

          2. Rozalii, Wiktora, Zenona, Wiesławy, Stanisława Wasilewskich; Elżbiety Woźniakowskiej; zmarłych dziadków Noskiewiczów i Wasilewskich.

09.00 + Zenona Rębelskiego w 3 r. śm. zm. z rodziny Rębelskich, Aniołkowskich.

10.30 1. + Władysławy, Władysława Kos i zmarłych z całej rodziny.

         2. + Janiny, Jana Trojanowskich, i ich rodziców; Franciszki, Rocha Pisarskich; Julianny, Walentego Trojanowskich i zmarłych z tych rodzin.

12.30 1. Za parafian – chrzty.

          2. W intencji księdza proboszcza z racji imienin.

17.00 Dziękcz. z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Katarzyny i Dominika w 15 rocz. ślubu oraz ich dzieci.