Intencje Mszy Świętych

6 Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 17 lutego 2020

07.30 1. + Andrzeja w 4 rocznicę śmierci, Kazimierza, Czesława, Mariana, Wiesława Markowskich; Juliana, Lucyny Kowalczyków

            2. + Czesławy Składanek w 2 rocznicę śmierci.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Wtorek 18 lutego 2020 

07.30 + Henryki w 11rocznicę śmierci, Ewy Szyperek; zmarłych z rodziny Kosów, Szyperków, Kowalików.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Środa 19 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. O zdrowie dla syna  + Stanisława Celeja. + dr Krystyny Malinowskiej Lerman.

 

Czwartek 20 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej - gregorianka.

17.00 + Anastazji w 12 rocznicę śmierci, Jana, Ryszarda Środeckich; Romana Karolewskiego; zmarłych z rodziny Środeckich i Pisarków

 

Piątek 21 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 + Eleonory, Kazimierza Paprotów i ich rodziców.

 

Sobota 22 lutego 2020 - Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 + Macieja – Józefa Perczyńskiego; Mateusza Oktaby; Sławomira, Eugenii Klusek.

 

Niedziela 23 lutego 2020 – 7 niedziela zwykła

07.30 + Hipolita Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich; Bole-sława, Bronisławy Białkowskich; Stanisława, Haliny Longotów.

09.00 zamówiona

10,30 + Mieczysława Niecieckiego w 1 rocznicę śmierci.

12.30 Za parafian.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 
5 Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 10 lutego 2020 – Św. Scholastyki, dziewicy

07.30 + Kazimierza w 13 rocznicę śmierci, Heleny, Piotra, Tadeusza Gajdów; Marianny, Leona Rembelskich; Jadwigi, Andrzeja Łuczyków; Jerzego Kowalskiego; zmarłych z rodziny Wróblów.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Wtorek 11 lutego 2020 – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

07.30 + Artura Jońskiego w 4 rocznicę śmierci; Czesławy, Czesława, Eugeniusza Woźniakowskich i zmarłych z ich rodzin.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Środa 12 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. O zdrowie dla syna  + Stanisława Celeja. + dr Krystyny Malinowskiej Lerman. + Michała, Ewy, Tadeusza, Genowefy Kostro; Franciszka, Katarzyny Wasiów. + Apolonii, Czesława Szabelewskich; Teresy Hinderer; Jadwigi Bańkowskiej. + Pawła w 10 rocz. śm. Włodzimierza Wieczorków. +Stanisławy, Aleksandra Banaszków, ich rodziców i dziadków. + Janiny, Tadeusza Krawczyków.

 

Czwartek 13 lutego 2020 – Nowenna Fatimska

07.30 + Ireny Zielińskiej - gregorianka.

17.00 W intencji Ojczyzny i papieża Franciszka.

 

Piątek 14 lutego 2020 – Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

07.30 zamówiona

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Sobota 15 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 + Jana, Stanisława, Franciszki Sosnowskich.

 

Niedziela 16 lutego 2020 – 6 niedziela zwykła

07.30 + Józefa Dacewicza w 9 rocznicę śmierci; Walentyny, Stanisława, Edwarda Stanisława, Antoniny Banaszków; Wiesławy Polak; Wojciecha Cholewińskiego; Stanisławy Koralewskiej; Jakuba Durzyńskiego.

09.00 Zbiorowa: + Stanisława Celeja. + Zbigniewa, Doroty Olszewskich; Stanisława Ostrowskiego. + Stanisława Lempkowskiego w 5 rocz. śm. + Eugeniusza Grasiaka w 2 rocz. śm. + Władysława, Marianny, Krystyny Kawków; Stanisława, Heleny Nowek. + Janiny w 7 rocznicę śmierci, Eugeniusza Wróblów; zmarłych z rodziny Rembelskich i Wróblów. + Feliksa, Antoniny Kopeckich; zmarłych z rodziny Durzyńskich i Kopeckich. + Jana, Barbary Soburów. + Eugeniusza Grasiaka w 2 rocznicę śmierci.

10,30 zamówiona

12.30 Za parafian.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.
4 Niedziela Zwykła - Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego 2020r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 03 lutego 2020

07.30 1. + Weroniki, Andrzeja, Marianny, Leona Wróblów; Rozalii, Antoniego Krzyżanowskich; Danuty, Wandy, Stefana, Zenona Kowalików; Krystyny, Mateusza Oktabów.

          2. + Władysława Graczyka – po pogrzebowa.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Wtorek 04 lutego 2020 

07.30 + Tadeusza, Anieli, Szymona Kawków; Julii, Piotra, Wojciecha Kawków; Zofii, Władysława Kostrzewów; zm. z rodz. Kawków.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Środa 05 lutego 2020 – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. O zdrowie dla syna  + Stanisława Celeja. + dr Krystyny Malinowskiej Lerman w 1 rocznicę śmierci.

 

Czwartek 06 lutego 2020 – Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy – pierwszy czwartek miesiąca

07.30 + Urszuli Chmielak w 26 rocznicę śmierci.

17.00 + Ireny Zielińskiej - gregorianka.

 

Piątek 07 lutego 2020 – pierwszy piątek miesiąca

07.30 + Natalii, Stanisława Pogorzelskich; zmarłych z rodziny Pogorzelskich i Powałów.

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 

Sobota 08 lutego 2020

07.30 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

17.00 + Zofii, Łukasza Powałów; Zofii, Mariana Powałów.

 

Niedziela 09 lutego 2020 – 5 niedziela zwykła

07.30 + Kazimierza, Heleny, Piotra, Tadeusza, Grzegorza, Pawła, Franciszki Gajdów; Józefy, Franciszki, Feliksa, Piotra Kawków; za wszystkich zmarłych z całej rodziny do najdalszego pokolenia.

09.00 1. + dr Krystyny Malinowskiej Lerman w 1 rocznicę śmierci; dr Ireny Górskiej.

          2. + Franciszki w 1 rocznicę śmierci, Henryka, Wojciecha Gągolewskich.

10,30 + Karoliny, Henryki, Leona Leszczyńskich; Sabiny, Władysława Redów.

12.30 Za parafian.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 
3 Niedziela Zwykła – 26 stycznia 2020r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

<

Poniedziałek 27 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 +Władysławy, Zbigniewa Kosów, ich rodziców; Wiesławy Brych

 

Wtorek 28 stycznia 2020 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, doktora Kościoła 

07.30 zamówiona

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Środa 29 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. +Stanisława Celeja.

 

Czwartek 30 stycznia 2020

07.30 + Anny Zielińskiej – po pogrzebowa.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – zakończenie gregorianki.

 

Piątek 31 stycznia 2020 – Św. Jana Bosko, prezbitera

07.30 + Katarzyny Ciupa.

17.00 1. + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

              2. +Zbigniewa, Marianny, Stefana Szyperków i ich zmarłe dzieci.

 

Sobota 01 lutego 2020 – pierwsza sobota miesiąca

07.30 1. + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

              2. + Mirosława Woźniakowskiego – po pogrzebowa.

16.00 Ślub Anna Buc i Adam Mańk.

17.00 Wynagradzająca Sercu Maryi od parafialnych Kół różańcowych.

 

Niedziela 02 lutego 2020 – 4 niedziela zwykła – Ofiarowanie Pańskie – pierwsza niedziela miesiąca – Dzień Życia Konsekrowanego

07.30 1. + Jana Wardaka; Józefa, Heleny, Józefa, Elżbiety Jankowskich; Aleksandry Kowalskiej; Józefa, Heleny Wardaków.

             2. + Marcina Wójcika w 30 dni po śmierci.

09.00 +Mariana Rębelskiego, jego rodziców i dziadków; Haliny Rębelskiej.

10,30 Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Sebastiana, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego, dla brata, rodziców i całej rodziny.

12.30 Za parafian – adoracja Najświętszego Sakramentu.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

17.00 + Ireny Zielińskiej – gregorianka.

 
2 Niedziela Zwykła – 19 stycznia 2020r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 20 stycznia 2020

07.30 + Adama, Franciszki, Krystyny, Mateusza Oktabów; Marianny, Leona Wróblów; Barbary, Jerzego Smolarow.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Wtorek 21 stycznia 2020 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 + Ludwika Zielińskiego z racji imienin.

 

Środa 22 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. + Stanisława Celeja. + Teresy Brodackiej w 5 rocznicę śmierci.

 

Czwartek 23 stycznia 2020

07.30 + Stefanii, Jana, Jana, Czesława, Henryka Wyszyńskich.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Piątek 24 stycznia 2020 – Św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora Kościoła

07.30 + Ewy, Stefana Kita.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Sobota 25 stycznia 2020 – Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła

07.30 zamówiona

17.00 1. + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

         2. + Władysława Szragi – po pogrzebowa.

 

Niedziela 26 stycznia 2020 – 3 niedziela zwykła

07.30 1. + Aleksandra Aniołkowskiego w 7 rocznicę śmierci; zmarłych z rodziny Aniołkowskich, Kowalskich.

             2. +Stanisława Górzyńskiego w 7 rocznicę śmierci.

09.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

10,30 + Tadeusza, Marka, Zbigniewa, Tomasza, Hanny Gromczewskich; zmarłych z rodziny Gromczewskich i Chodkowskich.

12.30 Za parafian.

17.00 Jana Kosa w 7 rocznicę śmierci.

 
Niedziela Chrztu Pańskiego - 12 stycznia 2020


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 13 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 W intencji Ojczyzny i papieża Franciszka od Kół Żywego Różańca.

 

Wtorek 14 stycznia 2020 

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 zamówiona

 

Środa 15 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie dla Marianny Powała. O zdrowie dla Aleksandry. + Stanisława Celeja.

 

Czwartek 16 stycznia 2020

07.30 + Arkadiusza w 5 rocz. śm. Sylwestra, Czesławy, Władysława Zachewi-czów; Stefanii Wyszyńskiej w 19 rocz. śm. Romana Wisińskiego.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Piątek 17 stycznia 2020

07.30 1. + Henryka Czecha; Janiny, Leona, Jerzego Głowackich.

             2. + Jerzego, Barbary Smolarow; Franciszki, Adama, Krystyny, Mariusza  Oktabów; Marianny, Leona Wróblów.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Sobota 18 stycznia 2020

07.30 1. + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

         2. + Gertrudy Konwalskiej – po pogrzebowa.

17.00 + Antoniego w 30 rocz. śmierci Genowefy w 8 rocz. śmierci Lapsów; ich rodziców i rodzeństwo.

 

Niedziela 19 stycznia 2020 – 2 niedziela zwykła

07.30 1. + Pawła, Antoniny, Stanisławy, Kazimiery Wasiów; Karola, Antoniny Kuźmów; Mariana Rębelskiego.

             2. +Szczepana Rasińskiego; Henryka, Zbigniewa, Władysława Krawczuk; Jana, Janiny Sochackich; Mieczysławy, Jarosława, Karola Kotowskich.

09.00 Zbiorowa: + Stanisława Celeja w 2 rocznicę śmierci + Henryki, Leona Leszczyńskich; dziadków Leszczyńskich, Olszewskich, zmarłych z tych rodzin. + Władysława, Marianny, Krystyny Kawków; Stanisława, Heleny Nowek. + Fabiana Rasińskiego; Henryka, Marty Wardaków; Danuty Kartasiewicz; dziadków Sosińskich. + Anny  2 rocznicę śmierci, Franciszka, Jana Rembelskich; zmarłych z rodziny Rembelskich.

10,30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

12.30 Za parafian.

17.00 zamówiona

 
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 05 stycznia 2020 r.


Intencje mszalne na najbliższy tydzień:

Poniedziałek 06 stycznia 2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

07.30 + Janiny w 18 rocz. śm. Henryka Owczarków, Jarosława Szulejewskiego.

09.00 + Bogdana, Mieczysława Sokołowskich; Janiny, Piotra Kopeckich; Danuty Leleń; Pauliny Nagraby; Marianny Sosińskiej; Adama Rębelskiego; Henryka Chorzeli.

10,30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

12,30 Za parafian.

17.00 1. O błogosławieństwo Boże dla Anny i Tomasza i całej rodziny.

         2. + Krystyny Greczkowskiej.


Wtorek 07 stycznia 2020 

07.30 + Eugeniusza, Józefy Kacperczaków; Eugeniusza, Czesławy, Czesława Woźniakowskich.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.


Środa 08 stycznia 2020

07.30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: O zdrowie dla Marianny Powała. O zdrowie dla Teresy Liszki. + Stanisława Celeja. + Kazimiery w 22 rocz. śmierci, Stanisława Piątkowskich, ich rodziców i rodzeństwo. + Wincentyny Załęskiej; zmarłych z rodziny Załęskich i Zielińskich.


Czwartek 09 stycznia 2020

07.30 + Haliny, Henryka, Anny, Aleksandra  Wardaków.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Piątek 10 stycznia 2020

07.30 + Henryka, Janiny, Tadeusza Łubkowskich; Andrzeja Morawskiego; Rozalii, Feliksa Wróblów; zmarłych z rodziny Wróblów.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.


Sobota 11 stycznia 2020

07.30 1. O łaskę uzdrowienia dla Kacpra w 10 rocz. urodzin, opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziców.

          2. O zdrowie dla Teresy Liszki.

17.00 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

 

Niedziela 12 stycznia 2020 – 2 niedz. po Narodz. Pańskim – Chrzest Pański

07.30 1. + Grażyny Lada w 2 rocz. śm. zmarłych z rodziny Ładów, Kamolów, Gągolewskich, Wardaków.

             2. + Krystyny, Adama, Franciszka, Mateusza Oktabów; Marianny, Leona Wróblów; Barbary, Jerzego Smolarow.

09.00 1. + Rozalii, Franciszka Kotowskich; Stanisławy, Franciszka Kotowskich; zmarłych z rodziny Kotowskich; Mieczysława Niecieckiego.

             2. + Rozalii, Feliksa Wróblów.

10,30 + ks. kan. Czesława Wróbla – gregorianka.

12.30 Za parafian – chrzty.

17.00 + Stanisława w 5 rocz. śmierci, Józefy, Aleksandra, Marianny, Tomasza, Pawła Kawków; Marianny, Sylwestra Grzybowskich; Janiny, Mikołaja, Jana Powałów; Wacławy, Mieczysława Winiarskich; Marianny, Tomasza Kosów; Natalii, Stanisława Powałów.