Promocja oficerska ks. Jerzego Sieńkowskiego
05-05-2013, 21:05

Z okazji Dnia Strażaka, 4 maja 2013 r. odbyły się uroczyste obchody strażackiego święta połączone z promocją oficerów Państwowej Straży Pożarnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez delegację absolwentów SGSP pod tablicą pamiątkową pułkownika poż. Krzysztofa Smolarkiewicza. Następnie odbyła się msza święta w bazylice katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.

Główne uroczystości w ramach obchodów Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 12.00 na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie.

W ramach obchodów Dnia Strażaka odbyła się m.in. promocja na pierwszy stopień oficerski 453 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród promowanych strażaków znajdował się proboszcz naszej parafii ks. Jerzy Sieńkowski

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in.: Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, poseł Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, a także gen. brygadiera Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP i jego zastępcy, rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, szefowie Biura Ochrony Rządu, Policji i Straży Granicznej, a także komendanci wojewódzcy i komendanci szkół PSP, kapelani, rodziny i goście promowanych.

Gości powitał komendant główny PSP. Głos zabrał również m.in. minister spraw wewnętrznych, który podkreślił, że PSP to szczególna formacja, w której ludzie pełnią służbę całą dobę. To formacja, która jest na wojnie codziennie. Wojnie nie z przeciwnikiem uzbrojonym. Wojnie z żywiołem, z ludzkim nieszczęściem, codziennej wojnie o ludzki dobytek, o ocalenie. Zwrócił się także bezpośrednio do promowanych: „Za chwilę staniecie się oficerami Państwowej Straży Pożarnej. W tym momencie odmieni się wasze życie. Weźmiecie na siebie dwa obowiązki, które wam będą towarzyszyły aż do końca waszej służby. Pierwszy z nich to obowiązek wobec waszych podwładnych. Będą sytuacje, że to wy będziecie decydować o ich życiu. Tym samym korpus jakiemu służycie powierza wam w ręce losy innych ludzi. Drugi obowiązek to obowiązek wobec całej formacji” .

Zebranym towarzyszyły pododdziały Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej, Związku OSP RP, orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości złożone zostały wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości na Placu J. Piłsudskiego zakończyła defilada pododdziałów.
Dodatkową atrakcją dla zgromadzonych była prezentacja samochodów i sprzętu, których używa PSP, a najmłodsi przejechać się mogli miniaturowym meleksem.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, KG PSP
Źródło:: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Serdecznie gratulujemy księdzu Jerzemu!

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5