Korespondencyjny Kurs Biblijny
30-06-2013, 20:52

Z tekstami Pisma Świętego wierzący spotykają się w swoim życiu dość często. Słyszymy je uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, przy udzielaniu sakramentów świętych, podczas sprawowania obrzędów religijnych, np. pogrzebu. Kontakt z tekstami Pisma Świętego jest niejednokrotnie trudny. Wprawdzie potrafimy powtórzyć kilka ważnych zdań o Piśmie Świętym, które zapamiętaliśmy z katechezy, kazań czy lektury książki religijnej, to jednak wielu zdaje się potwierdzać trudność zrozumienia czytanych czy słyszanych tekstów.

W poszukiwaniach religijnego rozumienia znaczenia tekstów Pisma Świętego z pomocą przychodzi organizowany przez jezuitów Korespondencyjny Kurs Biblijny.

Organizatorem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego jest Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Celem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego jest umożliwienie dostępu i ułatwienie zrozumienia treści ksiąg zarówno Nowego jak i Starego Testamentu. Ma ułatwiać czytanie ze zrozumieniem ksiąg Pisma Świętego.

Uczestnikiem Korespondencyjnego Kursu Biblijnego może być każdy zainteresowany Pismem św. Chętnym nie stawia się żadnych ograniczeń, np. wiek, wykształ­ce­nie itp.

Podstawowe informacje o kursie oraz zgłoszenie udziału w nim można uzyskać na stronie Korespondencyjny Kurs Biblijny oraz pod adresami:

- zmarek@jezuici.pl,

- zmarek@ignatianum.edu.pl,

- ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
z dopiskiem "kurs Biblijny"


Zachęcamy do udziału.

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5