Diecezjalne Jerycho Różańcowe w naszej Parafii
02-02-2014, 14:45

Zgodnie z informacją zawartą w liście ks. abp. Henryka Hosera SAC w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który w naszej Diecezji będzie związany z inicjatywą Jerycha Różańcowego.

W naszej parafii jest już wyznaczony termin na czuwanie modlitewne – 3 III od godz. 19.00 do 4 III do godz. 19.00. Więcej informacji o przebiegu tego wydarzenia w naszej parafii będziemy podawali na bieżąco.


Hasłem będą słowa „Przekaż Światło Chrystusa”.

Za przyczyną Patronki naszej Diecezji, Matki Bożej Zwycięskiej, w parafiach i innych wspólnotach będziemy wynagradzać Bogu za grzechy, które wnoszą w nasze życie tak wiele szkód i zamykają źródło Bożej łaski. Będziemy wypraszać odnowę sił i głębokiego poczucia misji biskupom, kapłanom, zakonnikom i wiernym.

W pełni ufności w Boże prowadzenie rozpoczniemy to dzieło w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w sobotę 30 listopada. Nabożeństwo różańcowe rozpocznie się o godz. 17.00. Uroczysta Msza Święta inaugurująca Jerycho Różańcowe pod przewodnictwem ks. abp Henryka Hosera SAC będzie celebrowana o godz. 18.00.

Historia Jerycha Różańcowego
Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę Świętą, odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z „kongresu różańcowego” i nazwano ten czas modlitwy „Oblężeniem Jerycha”. Nawiązano do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili miasto z Arką Przymierza, by zburzyć mury obronne i zdobyć gród (Joz 6).

Uczestnicy adoracji na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające Ojcu Świętemu drogę do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone.

Od wielu lat w różnych diecezjach podejmowana jest modlitwa Jerycha Różańcowego. Jest ona wielką siłą, która umacnia wspólnoty parafialne. Celem Jerycha Różańcowego jest zburzenie wszelkich murów oddzielających człowieka od Boga, które uniemożliwiają wypełnienie woli Pana Boga.

W Diecezji Warszawsko-Praskiej podejmujemy inicjatywę całoroczną, włączając w tę modlitwę wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy opieki i różnorodne instytucje z terenu naszego kościoła lokalnego.

Ponieważ zgodnie z pierwotnymi założeniami Jerychem Różańcowym może zostać nazwana jedynie 7. dobowa nieustająca modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, Diecezja została podzielona na rejony: każdy rejon stanowi 7 podmiotów, podejmujących modlitwę przez 7 kolejnych dni (w szczególnych przypadkach mogą nastąpić odstępstwa od tej zasady – np. 7. dniowa modlitwa w danej parafii). Stąd prośba, by Msza Święta na zakończenie Jerycha Różańcowego w danym rejonie miała uroczysty charakter.

Czuwanie modlitewne
Szczególną uwagę należy poświęcić adoracji eucharystycznej. Zaproszeni są do niej wszyscy kapłani diecezji wraz ze swoimi parafianami. W ciągu jednej doby czuwania przed Najświętszym Sakramentem chcemy wynagrodzić za grzechy nadużyć, które spowodowały moralne szkody, a jednocześnie pragniemy wypraszać łaskę odnowy sił i głębokiego poczucia misji biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych.

W programie Jerycha Różańcowego obowiązują stałe formy modlitewne:
- wszystkie części Różańca
- czuwanie adoracyjne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
- nabożeństwo pokutne
- godzina miłosierdzia
- Droga Krzyżowa
- Eucharystia
- Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Nieustanna modlitwa będzie miała formę dziękczynno–błagalną

Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem ma na celu ożywienie i pobudzenie apostolstwa we wspólnotach. Modlitewne czuwanie podejmuje intencje modlitwy ekspiacyjnej, czyli przebłaganie Boga za grzechy wszystkich stanów.

Szczególną modlitwą objęte zostaną następujące intencje:
- wynagrodzenie za grzechy narodu i świata
- za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów
- o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
- w intencjach ks. abp. Henryka Hosera SAC
- o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski
- o obudzenie ducha pokuty w Polakach
- o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny
- o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Maryi za zniewagi i profanacje
- o pogłębienie ducha modlitewnego w rodzinach
- w intencjach wspólnot katolickich działających przy parafiach

Symbolami Jerycha będą:
- zapalona świeca
- Różaniec
- wyczytywane przez kapłana intencje, o godz. 17.30, przed Mszą Świętą kończącą modlitewne czuwanie (intencje składają wierni w czasie całodobowej adoracji w wyznaczonym miejscu przed ołtarzem).

Czuwanie Jerycha Różańcowego rozpoczyna się w kościele lub wyznaczonej kaplicy o godz. 19.00. Momentem inicjującym jest zapalenie świecy, przy jednoczesnym śpiewie wezwania: „Światło Chrystusa” i odpowiedzi wiernych: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie kapłan wystawia Najświętszy Sakrament i rozpoczyna nabożeństwo różańcowe. O godz. 20.00 odprawiana jest uroczysta Msza Święta w intencji wspólnoty.

Podczas sprawowanych Mszy Świętych należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości modlitwy adoracyjnej w ramach Jerycha Różańcowego (modlitwa wyznaczonej grupy osób np. w bocznej kaplicy).

Akt zawierzenia Matce Bożej Zwycięskiej
Matko naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa Pani Zwycięska! Ukochana Patronko i Królowo, przyjmij nasz hołd i uwielbienie. Dziękujemy za Twoje ewangeliczne słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” I za to, że jesteś nam dana „ku obronie”.

Zawierzam Ci, Matko Boża Zwycięska, nasz Kościół Warszawsko-Praski: biskupów, kapłanów, kleryków, nowicjaty i zgromadzenia zakonne, utrudzony świat pracy i urzędników, lekarzy i nauczycieli, emerytów i rencistów, nasze rodziny, zwłaszcza młodzież i dzieci.

Tobie, która jesteś Uzdrowieniem Chorych, polecamy wszystkich chorych, a zwłaszcza cierpiących Wołomina, Anina, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Warszawy. Powierzamy Twojej Matczynej trosce warszawska Pragę, umiłowaną Ojczyznę naszą i wszystkich ludzi dobrej woli.

Jak byłaś z nami w najtrudniejszych godzinach Narodu Polskiego, tak dziś i po wszystkie wieki bądź nam zawsze Matką Bożą Zwycięską. Amen.

Zapraszam do wspólnej, wytrwalej, gorącej i ufnej modlitwy.

Ks. kan. Dariusz Korbik
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5