Święcenia Biskupa Księdza Marka Solarczyka
20-11-2011, 20:43

Arcybiskup Henryk Hoser w sobotę, 19 listopada, konsekrował na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej ks. Marka Solarczyka. W uroczystości w katedrze praskiej, gdzie nominat był dotychczas proboszczem, wzięli udział dwaj poprzedni biskupi warszawsko-prascy, bp Kazimierz Romaniuk i abp Sławoj Leszek Głódź.


Eucharystia, podczas której ks. Marek Solarczyk został włączony do grona następców apostołów rozpoczęła się o godz. 11.00. Obrzęd święceń biskupich miał miejsce po Ewangelii. Rozpoczął go śpiew hymnu do Ducha Świętego. Potem została odczytana nominacja Stolicy Apostolskiej dla ks. dr. Marka Solarczyka, który 8 października br. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Potem biskup diecezji wygłosił homilię i przyjął od elekta przyrzeczenia, przez które wyraża on gotowość do pełnienia urzędu swego posługiwania.

Właściwą liturgię sakramentu święceń rozpoczął śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której przyjmujący święcenia biskupie – tak jak podczas święceń prezbiteratu – kładzie się na posadzce katedry. Biskupi biorący udział w uroczystości nałożyli na elekta ręce, następnie główny konsekrator wypowiedział modlitwę święceń, podczas której diakoni trzymali nad jego głową księgę Ewangelii. Ksiądz arcybiskup namaścił głowę klęczącego przed nim nowo wyświęconego biskupa olejem krzyżma świętego i przekazał mu księgę Ewangelii (na znak spoczywającego na nim obowiązku głoszenia Słowa Bożego) oraz insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał. Mszę Świętą zakończyło błogosławieństwo udzielone w sposób szczególnie uroczysty najpierw przez wyświęconego biskupa, potem przez głównego szafarza święceń.

Ksiądz Solarczyk z chwilą przyjęcia sakry biskupiej został biskupem tytularnym Hólar w Islandii, które przez długi czas było jedną z niewielu diecezji na całym kole podbiegunowym. Poprzednio stolica ta należała do bp. Stanisława Budzika, a jeszcze wcześniej do kard. Stanisława Nagyego.

W herbie nowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej na błękitnym polu widnieją połączone dwie greckie litery, będące inicjałami tytułu: Jezus Chrystus (skrzyżowanie liter: I oraz X). Ten monogram nazywa się gwiaździstym, bo przypomina gwiazdę oglądaną przez Mędrców ze Wschodu (spotykamy go w sztuce katakumbowej). Pośrodku widnieje także znak ryby, od początku chrześcijaństwa oznaczający Zbawiciela. Wpisany w znak gwiazdy, przypomina jeszcze i o tym, że Jezus Chrystus jest Słońcem - Światłością świata.

Biskup nominat Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina. Po ukończeniu technikum samochodowego wstąpił w 1986 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Należy do pierwszego rocznika księży, którzy 28 maja 1992 r. przyjęli święcenia prezbiteratu w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika z rąk bp. Kazimierza Romaniuka.

Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a później w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze (w latach 1993-2005). Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. W maju 1999 r. obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Tuż po święceniach kapłańskich pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii i korespondenta KAI, a od 1996 r. do chwili nominacji biskupiej (z przerwą na przełomie 2004/2005) pełnił funkcję ceremoniarza katedralnego. W seminarium duchownym na Tarchominie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego ks. Solarczyk prowadził wykłady z historii Kościoła. W czerwcu 2004 r. został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pięć lat później, 26 czerwca 2009 r., powrócił do parafii katedralnej jako jej proboszcz. Od grudnia 2006 r. jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Od 18 lat - jako wikariusz, wicerektor seminarium i proboszcz parafii katedralnej - był nieprzerwanie nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Po ogłoszeniu nominacji biskupiej zapowiedział, że będzie uczył religii w szkole do końca roku szkolnego.

Źródło: Konferencja Episkopatu Polski

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5