Życzenia dla Kapłanów z naszej Parafii
05-04-2012, 20:37

W ten wieczór czwartkowy - Wielkich Tajemnic - gdy w duszach czystych modlitwa gości, nie zapominamy o naszych Kapłanach i dziś do Was chcemy skierować słowa wdzięczności: za służbę Bogu i człowiekowi, za sakramenty nam udzielane, za ręce które błogosławią, za słowa prawdy wiernie głoszone.

Niech Was Pan Jezus Najwyższy Kapłan napełnia duchem Kapłaństwa Swego. Niech Was zachowa w pobożności i wciąż do Serca tuli Bożego. Niech Was uświęca, ciągle umacnia i w gorejące pochodnie zmienia. Byście jako słudzy dobrzy - nas prowadzili do zbawienia.

Czcigodni Duszpasterze -
Księże Kanoniku,
Księże Proboszczu,
Księża Współpracujący - Romanie, Robercie

z racji Dnia Kapłańskiego, Wielkiego Czwartku, życzymy Wam, aby każda chwila Waszego życia była wciąż nowym wyborem Chrystusa. Niech On Was prowadzi i błogosławi w pracy kapłańskiej - udzielając potrzebnych łask i sił w pokonywaniu i zmaganiu się z trudami codzienności. Życzymy wielu kolejnych dni i lat kapłańskiej posługi przeżytych w zdrowiu i radości, wśród życzliwych ludzi i w zjednoczeniu z Chrystusem. Niech Maryja , Matka Kapłanów wspiera, przygarnia Was do swego Serca i otacza płaszczem swojej opieki. Szczęść Wam Boże - Kochani Księża!


Pamiętajmy o naszych Kapłanach także w modlitwie!
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie naszych parafialnych duszpasterzy,
uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie- szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.

Amen.

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5