Życzenia dla Księdza Proboszcza
24-05-2012, 17:55Czcigodny Księże Proboszczu!

W dniu dzisiejszym przypada rocznica Twoich Świeceń.
15 lat temu odpowiedziałeś Bogu „tak” na Jego słowa:

„Pójdź za mną”
Śpiewaj więc sercem kapłańskim
radosne dziękczynienie:
za służbę Chrystusowi,
za wielkie wyróżnienie.
A my się dziś do Ciebie
serdecznie uśmiechamy
I wszystkie swe życzenia
w modlitwę przemieniamy.


Razem z Tobą dziękujemy Panu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań . Niech następne dni i lata posługi kapłańskiej wnoszą nadzieję w Twe życie, byś czuł się zawsze szczęśliwy i zadowolony w swym bycie. Prosimy przyjmij wiązankę szczerych życzeń którą chcemy dziś złożyć na Twoje dłonie, życzymy - by w życiu zawsze służyło Ci dobre zdrowie. Niech Cię Bóg prowadzi z nieba wysokiego , abyś nigdy nie zwątpił w sens powołania swojego. Niech On Cię chroni, duszą włada miłość , a w twoim sercu niech zawsze gości radość.

A Matka Najświętsza-Nadzieja jedyna, zawsze niech się wstawia za Tobą u swojego Syna. Niech Ona Ci wyprasza wiele łask i pomaga kroczyć , drogą jasną jak słońca blask. Niech wszystko cieszy Twe serce, jak piękny róży kwiat i niech najradośniejszy otacza Ciebie świat. Życzymy również , by miłość BOGA koiła każdy Twój ból, a zasłużoną nagrodą był Chrystus - nasz Zbawca i KRÓL

SZCZĘŚĆ BOŻE!

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5