REMONT KOŚCIOŁA p.w. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. W NIEPORĘCIE
13-07-2010, 20:45

Dnia 15 lipca 2009r. zostało złożone podanie do Wojewódzkiego (Mazowieckiego) Konserwatora Zabytków, dotyczące uzyskania pozwolenia na remont (ratowanie) zabytkowego kościoła w Nieporęcie.

Dnia 13 sierpnia 2009r. zostały przeprowadzone oględziny kościoła przez przedstawicieli Głównego Konserwatora Zabytków. Sporządzono protokół mówiący o konieczności remontu. Na piśmie zostały podane wytyczne, co do kolejności przeprowadzania prac. W pierwszej kolejności zalecono wykonanie badania stopnia zawilgocenia murów kościoła i dzwonnicy.

Profesjonalna ekspertyza zatytułowana „Renowacja Elewacji, Osuszanie oraz Izolacja Fundamentów i Ścian Zewnętrznych Kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Nieporęcie.” została wykonana przez „Henkel Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie.

Po zebraniu odpowiednich dokumentów, takich jak: Wypis z Rejestru Gruntów, Wpis w Rejestr Zabytków, Odpis Księgi Wieczystej, Dokumenty Nadania NIP-u i REGON-u oraz Potwierdzenie Zarządzania Parafią, została wydana decyzja zezwalająca na przeprowadzenie remontu. Decyzję wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, dnia 07 października 2009r.

Następnie, po złożeniu wymaganych dokumentów do Starostwa w Legionowie, dnia 20 października 2009r wydano decyzję o pozwoleniu na budowę: „zatwierdzam projekt budowy i udzielam pozwolenia na budowę”.

Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, prace zostały rozpoczęte 30 kwietnia 2010r.

W międzyczasie były składane wnioski o dotacje (o dofinansowanie) na powyższe prace do takich jednostek jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony Zabytków, Mazowiecki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, MZWiA – Fundusz Kościelny. Niestety żadna jednostka nie udzieliła wsparcia.

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono, zgodnie z projektem, następujące prace:
(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)

1) Zdjęcie opaski betonowej i wywiezienie gruzu
2) Odkopanie fundamentów kościoła (etapami)3) Osuszanie i naprawa fundamentów (zaprawą z pyłu wulkanicznego)
4) Zaciągnięcie fundamentów masą bitumiczną5) Zabezpieczenie twardą folią kubełkową6) Zasypanie, zagęszczenie i ubicie gruntu7) Na wysokości posadzki – na zewnątrz, wywiercenie otworów o głębokości ok. 120 cm, w dwóch rzędach - co 15 cm, wlanie w każdy otwór ok. 2 litrów specjalnego płynu i następnie ich zaklejenie.
Wszystkie przeprowadzone prace mają na celu, utworzenie tzw. izolacji pionowej i poziomej, która nie będzie dopuszczała wody do fundamentów i ścian Kościoła, oraz powstrzyma podciąganie wody przez ścianę.

Jak do tej pory wszystkie prace są finansowane z dobrowolnych ofiar oddanych Parafian, za co składamy ogromne Bóg Zapłać.

O dalszym przebiegu prac będziemy informować na stronie parafii.

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5