Modlitwa za Kościół, papieża Benedykta XVI i o wybór nowego papieża
16-02-2013, 21:32

"Odpowiadając na prośbę Benedykta XVI, pragniemy we wspólnocie Ludu Bożego jednoczyć się w modlitwie i przedstawiać Bogu bogatemu w Miłosierdzie intencje Kościoła Świętego, Ojca Świętego Benedykta XVI w ostatnich dniach Jego pontyfikatu i potrzebnej Mocy Ducha Świętego w dziele wyboru nowego Biskupa Rzymu.

Przyjmując także zachętę płynącą z Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici gregis: „Kościół powszechny duchowo zjednoczony z Maryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie dotyczącym jedynie Kolegium elektorów” (nr 84), polecam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Diecezji codziennie aż do wyboru nowego następcy św. Piotra, odbywała się w podanych intencjach Adoracja Najświętszego Sakramentu."

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski


Nawiązując do wydarzeń Kościoła - chodzi o abdykację papieża Benedykta XVI -€“ podejmujemy wytężoną modlitwę.

Do czasu wyboru nowego papieża na Stolicę Piotrową będzie w naszym kościele przed każdą wieczorną Mszą Świętą adoracja Najświętszego Sakramentu - od godz. 16.00.

Tej adoracji będzie towarzyszyła modlitwa różańcowa i koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwom tym będą przewodziły Koła Żywego Różańca, ale wszyscy miejmy poczucie odpowiedzialności za Papieża Benedykta XVI, za Kościół i za wybór nowego Papieża€“.

Kolejność prowadzonych nabożeństw w czasie cotygodniowej adoracji przez poszczególne Koła Żywego Różańca

Poniedziałki: - Koło Żywego Różańca Matki Boskiej Częstochowskiej

Wtorki: - Koła Żywego Różańca Świętego Rocha

Środy: - Koło Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej

Czwartki: - Koło Żywego Różańca Matki Bożej Królowej Rodzin i Wspomożycielki Wiernych.

Soboty: - Koło Żywego Różańca Matki Bożej Królowej Pokoju oraz Koło Żywego Różańca z Wólki Radzymińskiej.

Adorujmy Chrystusa jak najliczniej i z otwartością serc.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5