HABEMUS PAPAM! 13 marca 2013
14-03-2013, 12:01


Watykan, 13 marca 2013

Dzwony kościołów świata, w ślad za białym dymem z Kaplicy Sykstyńskiej, obwieściły o 19.06, że mamy Wikariusza Jezusa Chrystusa na ziemi, 266. Papieża. Jest nim Jorge Mario Bergoglio, jezuita, były arcybiskup Buenos Aires (Argentyna), który przyjął imię Franciszek.

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Obronił dyplom z chemii, potem rozpoczął studia w seminarium w Villa Devoto k. Buenos Aires. 11 marca 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów: w nowicjacie w Chile zgłębiał nauki humanistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel k. Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, w Colegio de la Immaculada w Santa Fe studiował literaturę i psychologię, a w Colegio del Salvador w Buenos Aires teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku, a ostatnią profesję złożył 22 kwietnia 1973 roku.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Colegio Maximo San José w San Miguel.

20 maja 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires (sakrę przyjął 27 czerwca 1992), a po śmierci Kard. Antonio Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny.

W latach 2005-€“2011 (dwie kadencje po trzy lata) był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Synodu Biskupów, w tym w sesji specjalnej poświęconej Kościołowi w Ameryce w listopadzie i grudniu 1997 roku.

21 lutego 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera S. Roberto Bellarmino.

13 marca 2013 roku podczas drugiego dnia konklawe, w piątym głosowaniu został wybrany na nowego papieża.

Papież Franciszek udzielił obecnym na Placu Św. Piotra oraz wszystkim oglądającym go i słuchającym apostolskiego błogosławieństwa i odpustu zupełnego (nie gładzi ono grzechów - trzeba iść do Spowiedzi po rozgrzeszenie by spełnić warunki uzyskania odpustu).

Pierwsze słowa papieża Franciszka:

Bracia i siostry, dobry wieczór.
Dobrze wiecie, że zadaniem konklawe było wybranie biskupa dla Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie wybrali go z końca świata. Dziękuję wam za przyjęcie, wspólnoto diecezjalna Rzymu. Dziękuję wam. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za emerytowanego biskupa Rzymu. Módlmy się aby Pan błogosławił mu, a NMP strzegła.

dodał: Administrator strony

ostatnie newsy [4]


Powered by News Asystent v1.5