Zapowiedzi

1 Niedzielę Wielkiego Postu – 18 lutego 2018 roku.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

Rafał Bogdański - kawaler z Warszawy z parafii Archikatedralnej Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

Honorata Rzepka - panna z Kutna z parafii Św. Jana Chrzciciela

*Zapowiedź pierwsza*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.