Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

-

- ;

*Zapowiedź pierwsza*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.