Zapowiedzi

Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia 2018 roku.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

Marcin Krawczyk - kawaler z Wólki Radzymińskiej, z parafii tutejszej;

Kamila Zofia Kutrowska - panna z Wólki Radzymińskiej – Dąbkowizny, z parafii tutejszej;

*Zapowiedź druga*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.