Zapowiedzi

5 Niedziela zwykła – 10 lutego 2019 roku.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

Rafał Sebastian Szaturski - kawaler z Wólki Radzymińskiej, parafii tutejszej;

Dominika Pisarek - panna z parafii Załubice;

*Zapowiedź druga*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.