Zapowiedzi

15 niedziela zwykła - 15 lipca 2018 roku.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:
I

Damina Wojciech Sadowski - kawaler z Wólki Radzymińskiej, parafii tutejszej;

Izabela Urszula Dziel - panna z Wólki Radzymińskiej, parafii tutejszej;

*Zapowiedź druga*


Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego ma obowiązek zawiadomić o tym miejscowych Duszpasterzy w kancelarii parafialnej. Jednocześnie polecamy te pary modlitwom wszystkich Parafian.