O parafii

Ogólne informacje Msze Święte     Nabożeństwa
  
Msze Święte w naszym wieczerniku

Dni powszednie:
- rano - godz. 7.30
- po południu - godz. 17.00

Niedziele i święta:
- godz. 7.30 - Msza Święta ogólna
- godz. 9.00 - Msza Święta z udziałem młodzieży
- godz. 10.30 - Msza Święta z udziałem dzieci
- godz. 12.30 - Suma
- godz. 17.00 - Msza Święta ogólna
 
Spowiedź
Spowiedź codzienna:
- w dni powszednie 10 minut przed rozpoczęciem mszy
- w Niedziele podczas każdej mszy

Spowiedź w pierwsze piątki i soboty miesiąca:
- rano od godz. 7.00
- po południu od godz. 16.00, połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu