Duszpasterze

Kapłani pracujący w parafii - Poprzedni proboszczowie - Poprzedni wikariusze - Powołania 

 
Księża pochodzący z naszej parafii
Lp.Imię i nazwisko księdzaRok święceń
4.o. Kajetan Kowalski1993
3.ks. Tomasz Kowalski1989
2.ks. Adam Ostrowski1986
1.ks. Czesław Wróbel1968